Alpha-cursus

De doelstelling van de Alpha-cursus is het geven van een cursus over de basis van het christelijk geloof. De cursus richt zich op mensen die niets of weinig weten van het christelijk geloof, maar ook gelovigen zijn van harte welkom en ervaren het als verrijkend om de basis van het christelijke geloof met elkaar te delen. Als team zien we elk jaar hoe bijzonder God mensen trekt naar de cursus en werkt in hun leven. De cursus wordt gehouden in de TOV school.

Wat is een Alpha-cursus?

De Alpha-cursus is een kennismakingscursus over het christelijk geloof. De cursus duurt tien avonden en een weekend. In een goede en open sfeer kunnen belangstellenden zelf ontdekken wat het betekent om christen te zijn. Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een korte inleiding waarin wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof. Daarna wordt in kleine groepjes daarover doorgepraat. Deze opzet heeft als voordeel dat er enerzijds duidelijke informatie wordt overgedragen en dat er anderzijds volop ruimte is voor onderling gesprek en ontmoeting.

Voor wie is een Alpha-cursus?

Alpha is voor iedereen!
- voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof
- voor mensen die pas christen zijn geworden
- voor mensen die hun geloof nog eens van het begin willen doordenken

In de agenda kunt u zien wanneer er weer cursus start.

 

Voor meer informatie en aanmelden: https://www.meerinwaddinxveen.nl/alpha-cursus