Nieuws Alpha-cursus

20-10-2019

Alpha cursus voorjaar 2020

Alpha  cursus voorjaar  2020    

De voorbereidingen voor een nieuwe alpha-cursus zijn in volle gang. We hopen op 22 januari om 19.00 uur te starten met een introductieavond. 

Wat is een Alpha-cursus? 

Een Alpha-cursus is een kennismakingscursus over het christelijk geloof. 
De cursus duurt tien avonden en een weekend. In een goede en open sfeer kunnen belangstellenden zelf ontdekken wat het betekent om christen te zijn. Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding van maximaal een half uur. In deze inleidingen wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat. Deze opzet heeft als voordeel dat er enerzijds duidelijke informatie wordt overgedragen en dat er anderzijds volop ruimte is voor onderling gesprek en ontmoeting.

Een Alpha-cursus biedt mensen de gelegenheid om binnen de context van de christelijke gemeente op vrijblijvende wijze te zoeken naar antwoorden op de vragen van hun leven. Het cursusmateriaal veronderstelt geen voorkennis. Het zet in bij de persoon en het werk van Jezus Christus en gaat vervolgens in op wat het betekent om te leven in een relatie met God. 

Kernpunten:                                            

* Wie is Jezus?
* Waarom stierf Jezus aan het kruis?
* Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
* De bijbel lezen: hoe en waarom?
* Waarom en hoe kan ik bidden?
* Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij?
* Hoe leidt God ons?
* Kan God ook vandaag mensen genezen?
* Wat heeft de kerk er mee te maken? 

Voor wie is een Alpha-cursus?

Alpha is voor iedereen! 
- voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof 
- voor mensen die pas christen zijn geworden 
- voor mensen die hun geloof nog eens van het begin willen doordenken

Waar worden de avonden gehouden?

In de Bethelschool, Heggewinde 22a Waddinxveen

De avonden beginnen om 19.00 uur met een maaltijd. Daarna wordt het onderwerp van de avond besproken. De avonden duren tot 21.30 uur. 

Voor meer informatie: Janny Oudijk: oudijk@casema.nl, tel. nr. 617984.

Jeroen van Gent: jlm.van.gent@gmail.com, tel. nr. 06-20012758