Camping

Leuk dat u hebt doorgeklikt op de camping! Hieronder een korte toelichting op het missionaire werk op recreatiepark Breedijk in Waddinxveen. Vanuit de 4 wijkgemeenten is er jaarlijks een Campingteam die alle activiteiten organiseert. Met een club van ongeveer 10 tot 12 personen verzorgen we een programma tijdens de 7 weekenden van de zomervakantie van het basisonderwijs.

De kern op de zaterdag(morgen) is het zogenaamde padenlopen. Aan de hand van een thema en een hulpmiddel in de vorm van een folder of attentie gaan we de chalets langs en gaan we het gesprek aan met de campinggasten. Een mooie start van het gesprek is het opmeten van een zonnebloem. Die brengen we 2 weken van tevoren langs - tezamen met de campingkrant – en geeft ons een belangrijke opening. Daar waar mogelijk vertellen we uiteraard van de 3-enige God en Zijn evangelie. We proberen onze afkomst niet te verloochenen. Wij zaaien en vragen God om te laten groeien. Ook het opbouwen van een relatie met de campinggasten is een doel. Het gevolg is dat er allerlei zaken de revue passeren. Omdat er relatief veel oudere mensen wonen zijn dat ook vaak gesprekken over zorgen, ziekten, etc. Prachtig om dat met elkaar te delen en dat in een Bijbels perspectief te zetten.

Op de zaterdagmiddag/-avond organiseren we een diverse activiteiten. De laatste jaren zijn dat onder andere de plantenmarkt, viswedstrijd, kindermiddag, dartavond, crea avond, fietstocht, BBQ en bingo langsgekomen. Voor ieder wat wils in een ontspannende sfeer. Wij zorgen voor de organisatie, een natje en een droogje en proberen opnieuw zoveel als mogelijk in gesprek te komen met de campinggasten.

We sluiten het weekend af op zondag met een campingdienst. De wijkpredikanten en enkele andere sprekers verzorgen samen met het Campingteam de inhoud van de dienst. Zingen, veel zingen, bloemengroet, gebed, overdenking, alles komt aan bod. Na afloop is er natuurlijk koffie en thee om weer met elkaar in gesprek te komen.

Bent u al enthousiast geworden!? Als je echt met het campingvirus besmet wilt raken dan kan je lid worden van het Campingteam*. Dat is echter niet voor iedereen weggelegd. Om die reden maken we ook (graag) gebruik van gastlopers, gasthelpers, kokers, muzikale begeleiders, etc. Met elke hulp is het Campingteam blij. Als u meer informatie wilt kunt u 1 van de contactpersonen contacten of de kerkbode in de gaten houden. Zo is er bijvoorbeeld jaarlijks in februari een introductieavond. Leuk om te melden is dat er een groepje gemeenteleden is die al 3 jaar de BBQ mee organiseerd. Het voorwerk is voor het Campingteam maar op de dag zelf nemen zij zoveel werk uit handen zodat wij – daar is ie weer – de gesprekken kunnen aangaan.

Werken in het Koninkrijk van God onder leiding van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest!

Mooi werk …

‘* Lid worden van het Campingteam betekent bijvoorbeeld niet dat je zelf niet op vakantie kan in de zomer, betekent niet dat je 7 weekenden beschikbaar moet zijn en betekent ook niet dat je een kei moet zijn in ‘evangeliseren’.