Open Cirkel

Doelstelling
De Open Cirkel heeft als doelstelling een bijdrage te leveren aan de vorming en de toerusting van de kerkelijke gemeente door middel van het organiseren van thema-avonden in samenwerking met een externe spreker.

De onderwerpen focussen zich rond de volgende hoofdthema’s: persoonlijke geloofsgroei, gemeenteopbouw en sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Er worden zes avonden per jaar georganiseerd. De Open Cirkel is tevens missionair door bezoekers de gelegenheid te bieden om elkaar in informele sfeer te ontmoeten en persoonlijk geloof in Jezus Christus te delen in gesprek, gebed en zang.

De Open Cirkel is geen vereniging en heeft daardoor ook geen vaste kern bezoekers. De doelgroep van de Open Cirkel is: alle leden van de Hervormde Gemeente Waddinxveen (binnen de Protestantse Kerk) en andere belangstellenden. De ervaring heeft geleerd dat de bezoekers van de Open Cirkel gericht op een bepaald onderwerp afkomen. Gemiddeld bezoekersaantal is 30 personen per avond, met uitschieters tot 50 of 60 bezoekers per avond (afhankelijk van thema en spreker).

Een Open Cirkel avond
De avonden van de Open Cirkel worden gehouden in gebouw Het Anker achter de Brugkerk. De avonden zijn via www.kerkomroep.nl (Brugkerk) te beluisteren.

Globale tijdindeling van de avond
Bezoekers zijn vanaf kwart voor 8 welkom en worden ontvangen met koffie en thee.
Om 8 uur is de opening met zingen, Bijbellezing en gebed.
Om kwart over 8 houdt de spreker van die avond zijn/haar inleiding, gevolgd door een kort plenair vragenrondje.
Rond kwart over 9 beëindigen we het plenaire gedeelte met zang en dankgebed.
Daarna is er de mogelijkheid om informeel met elkaar en met de spreker na te praten met een hapje en drankje.

Om 10 uur sluit de zaal.

Toekomst
Het team heeft als voornemen om het huidige beleid het komende seizoen voort te zetten. Hierbij wordt nadrukkelijk gezocht naar een invulling van het programma dat een brede doelgroep binnen en buiten de gemeente aantrekt. Ook moderne PR-middelen worden ingezet.

Vacature
Momenteel is er binnen het team één vacature. Bij de invulling hiervan wordt rekening gehouden met een enigszins evenredige vertegenwoordiging van de wijkgemeenten en met voldoende mannelijke en vrouwelijke teamleden.

Als u/je graag wilt meedoen in het team van de Open Cirkel, stuur dan een mail naar opencirkel@live.com.

 

We zijn ook te vinden op Facebook