Brugkerk

Samenkomsten wijkgemeente Brugkerk (wijkgemeente Oost)

Iedere zondag zijn er twee diensten die beginnen om 9.30 en 17.00 uur. De kerk is een half uur daarvoor open.

Tijdens de diensten is er oppas voor de kleine kinderen van 0 tot 5 jaar in Het Anker, het gebouw achter de Brugkerk.

Wijkgemeente Oost

Wijkgemeente Oost staat in de Hervormd-Gereformeerde traditie binnen de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland.

Wij ervaren de Bijbel als enige gezaghebbende bron voor het geloof (sola scriptura), het geloof in Jezus Christus als enige weg naar God (sola fide) en genade  als enige basis van onze redding (sola gratia).

De inhoud van ons geloof is gebaseerd op de Bijbel, het Woord van God.  Dit geloof is samengevat in de belijdenisgeschriften, waaraan we ons als gemeente gebonden weten; de Catechismus van Heidelberg, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Wij staan in de gereformeerde traditie omdat we hechten aan Bijbelse en geloofsprincipes die niet gebonden zijn aan tijd of plaats.

Karakter van de gemeente

Wijkgemeente Oost is een gemeente waarin alle generaties samen komen.  We zien om naar elkaar, zowel wat het geloof betreft als wat betreft lief en leed.

Onze wijkgemeente wil wervend zijn voor alle leeftijden, iedereen is hartelijk welkom, op zondag en door de week.

De gemeente is voor ons niet een doel in zichzelf. We zijn er om God en Zijn genade in Zijn Zoon Jezus Christus in ons eigen leven en in onze omgeving groot te maken.

We willen alle dagen herkenbaar zijn als navolgers van Christus, we zijn niet alleen op zondag een gemeente. Daarom zijn er veel bijeenkomsten die gemeenteleden door de week in kleiner en groter verband bij elkaar brengen.   

In al onze activiteiten willen we alle mensen uitnodigen om Gods Naam te erkennen en te belijden, discipel van Jezus Christus te worden en zo in woord en daad te leven.