Wijkgebouw geschiedenis

Geschiedenis van het kerkgebouw

Vele jaren lang kwam de Hervormde Gemeente van Waddinxveen en Bloemendaal samen in de Oude Kerk aan de Kerkweg in Waddinxveen,  daar waar nu de oude gemeentelijke begraafplaats is. Deze kerk werd te klein en daarom werd in 1836 langs dezelfde Kerkweg, een kilometer naar het oosten, vlak bij de overgang van de Gouwe, een nieuwe kerk gebouwd, die in 1838 in gebruik werd genomen.

Dit gebouw werd in neoclassicistische stijl ontworpen door de hoofdingenieur van de Waterstaat A. Blaauw JHzn. en heeft door het front wel wat weg van een Griekse tempel.

De rijksoverheid oefende in die tijd een gedetailleerde controle uit op de kerken via het ‘Departement voor de zaken van den Hervormden Eeredienst’.

Op zondag 16 december 1838 werd de eerste kerkdienst in deze nieuwe Brugkerk gehouden. De Oude Kerk werd dat jaar verkocht en afgebroken, alleen het orgel en twee psalmborden zijn meeverhuisd.

Rond 1880 zijn er tochtportalen aan beide zijden van de kerkzaal bijgebouwd. In 1902 werden er meer zitplaatsen gemaakt door uitbreiding met galerijen aan de oost en westkant. Sinds 1971 staat de Brugkerk op de Monumentenlijst. In de jaren 1977-1979 werden kerk en toren ingrijpend gerestaureerd.

Het orgel

Het orgel van de Brugkerk werd in 1808 gebouwd door de Goudse orgelmaker Schmidt en deed tot 1838 dienst in de Oude Kerk. Bij de oplevering beschikte het orgel over 20 stemmen en twee klavieren met een aangehangen pedaal.  
Het is het enige bewaard gebleven Schmidtorgel. Bij de laatste restauratie van 1972 werd het orgel uitgebreid tot 28 stemmen verdeeld over twee klavieren en een vrij pedaal. 

Meer weten?

Een uitgebreide geschiedenis is te vinden in de brochure ‘De Hervormde gemeente rond de Brugkerk te Waddinxveen’ , klik hier om die te lezen.
De kerk bezichtigen? Dat kan, tijdens de Open Monumentendag is de Brugkerk open voor iedereen en leiden vrijwilligers u graag rond.