Agenda Algemeen

agenda
5-4-2020 Collecten en Coronavirus

Ook in de kerk hebben we maatregelen moeten treffen vanwege de verspreiding van het Corona-virus. Diensten gaan niet door of zijn verminderd toegankelijk. We zijn er dankbaar voor dat we met elkaar verbonden kunnen blijven met behulp van technische hulpmiddelen. Maar ook hier de oproep om aan elkaar te denken en elkaar en de kerk op de dragen in uw gebeden.

 

De maatregelen die worden genomen hebben natuurlijk ook invloed op de collecte-opbrengsten voor Diaconie en Kerkbeheer. De opbrengst van de collecten is mede nodig om behoeftigen financieel te ondersteunen en de kosten voor Pastoraat en Onderhoud te betalen. De afgelopen zondagen hebben we, begrijpelijk, een sterke daling in de opbrengsten voor Diaconie en Kerkbeheer gezien.

 

Diaconie en Kerkbeheer hopen dat u mee wilt blijven helpen om de inkomsten op peil te houden. Dit kan op verschillende manieren.

 

Leg wekelijks, bij iedere dienst, apart wat normaal in de collectezak gaat. Spaar dit op, zodat het op een later moment alsnog geschonken kan worden.
Maak uw bijdrage over naar de bankrekeningen van Diaconie (NL71RABO0366811940) of Kerkbeheer (NL74RABO0366866400). Wilt u daarbij duidelijk het doel vermelden in de omschrijving? Bijvoorbeeld ‘collecte SCH’ of ‘collecte Pastoraat en eredienst’. U kunt ervoor kiezen om ineens een bedrag over te maken, of wekelijks per zondag.
In wijk Zuid kunt u gebruik maken van de chrch-app.


De komende weken is het collecte-rooster als volgt:

5-4: 1. Diaconie (IZB, Dabar), 2. Pastoraat en 3. Onderhoud

Het rooster voor het 2e kwartaal 2020 vindt u HIER.

Centrale gemeente
5-4-2020 Kerkdienst in aangepaste vorm

De kerkenraad van de Bethelkerk - wijkgemeente Noord van de Hervormde Gemeente Waddinxveen heeft besloten de erediensten de komende zondagen in aangepaste vorm te laten plaatsvinden.

De kerkenraad volgt daarmee de maatregelen van de landelijke overheid en die van de Protestantse Kerk in Nederland om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Daarom is besloten zal alleen ’s morgens een dienst worden gehouden die uitgezonden wordt via kerkomroep. Daarin gaat onze eigen wijkpredikant ds. T.L.J Bos voor. Hierbij zijn alleen enkele ambtsdragers aanwezig en gemeenteleden voor de technische ondersteuning.  

Herderlijk schrijven ds Bos: klik HIER

Nieuwsbrief  Bethelkerk - 27 maart 2020: klik HIER

De kerkdienst is te bekijken via deze link: YouTube

Bethelkerk
5-4-2020 Kerkdienst in aangepaste vorm


In de Brugkerk worden vanaf heden alleen diensten gehouden zonder kerkgangers. Alleen de ambten zoals ouderlingen en diakenen zijn aanwezig en dan nog met de kleinst mogelijke samenstelling. Dat is overeenkomstig de kerk orde dat er ten minste 3 ambtsdragers aanwezig moeten zijn bij een officiële kerkdienst. Het zijn dus besloten diensten.

Enkele gedachten ter bemoediging - ds. Bijl: klik HIER

Nieuwsbrief 3 Brugkerk - 26 maart 2020: klik HIER

De kerkdiensten zijn via deze link te bekijken: YouTube

Brugkerk
5-4-2020 Kerkdienst in aangepaste vorm

 

De kerkenraad van De Morgenster - wijkgemeente Zuid van de Hervormde Gemeente Waddinxveen heeft besloten de erediensten op de komende zondagen in beperkte vorm te laten plaatsvinden.

De kerkenraad volgt daarmee de maatregelen van de landelijke overheid en die van de Protestantse Kerk in Nederland om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

Besloten is om één dienst te houden die toegankelijk is voor degenen die een taak hebben en waarin de eigen wijkpredikant ds. W.M. Dekker voor zal gaan.

De diensten beginnen om 17.00 uur en zijn (terug) te beluisteren via www.kerkomroep.nl en zullen ook via www.youtube.com worden uitgezonden.

 

De Morgenster
5-4-2020 Kerkdienst in aangepaste vorm

In De Hoeksteen worden op 5 april 2020 één kerkdienst gehouden in beperkte samenstelling.

In beginsel worden alleen de dienstdoende ambtsdragers verwacht.

De gemeenteleden is dringend gevraagd zoveel mogelijk thuis mee te luisteren.

Op dringend verzoek van de burgemeester van Waddinxveen mogen maximaal 10 mensen per kerkdienst aanwezig. Dat zijn de predikant, ambtsdragers, koster, organist en EHBO.

 

De kerkdienst is te bekijken via deze link: YouTube

De Hoeksteen
18-4-2020 Rommelmarkt afgelast ivm Coronavirus

Rommelmarkt op het evenemententerrein.

De rommelmarkt wordt verzet naar 12 september a.s.

Rommelmarkt
12-9-2020 Rommelmarkt

Rommelmarkt op het evenemententerrein.

Rommelmarkt