Hervormde gemeente Waddinxveen

De Hervormde gemeente van Waddinxveen is gemeente van Jezus Christus. Wij weten ons als gemeente afhankelijk van God en bij al ons doen en laten willen wij Hem gehoorzamen als Heere van de kerk. We verlangen ernaar een gemeente te zijn die gevoed wordt door Gods Woord en die zo wil groeien in geloof, onderlinge gemeenschap en getuigenis naar de mensen om ons heen. Daarbij bidden we om de vernieuwende werking van Gods Geest die ons de weg wijst om kerk te zijn in de 21e eeuw.