Bethelkerk

Samenkomsten wijkgemeente Bethelkerk (wijkgemeente Noord)

Iedere zondag komt de gemeente samen in de Bethelkerk. De samenkomsten beginnen 's morgens om 09.30 uur en 's middags om 17.00 uur. In de samenkomsten (erediensten) komt de gemeente in haar geheel samen om elkaar te ontmoeten, om het Woord te horen, doop en avondmaal te vieren, God de lof toe te zingen en Hem te aanbidden. Door voorbede en het geven van onze gaven wordt in de eredienst ook de diaconale dienst van barmhartigheid verricht. Wij geloven dat in de eredienst God Zijn gemeente heel in het bijzonder wil ontmoeten, dat Hij daarin aanwezig is en tot ons spreekt door de Heilige Geest. Dit gebeurt door het lied dat we op de lippen nemen en met name ook door de lezing uit de Bijbel en de preek (uitleg en verkondiging van de Bijbel).

Themadiensten

Enkele keren per jaar wordt er een themadienst georganiseerd. In zo'n dienst komt een Bijbels thema aan de orde, waar van tevoren enkele gemeenteleden samen met de predikant over hebben nagedacht. Er is in deze diensten een gedrukte liturgie en er worden naast de psalmen ook andere christelijke liederen gezongen. 

Heilig Avondmaal

Een keer in de drie maanden wordt in de morgen- en middagdienst het Heilig Avondmaal gevierd. Dit is een maaltijd waarin we gedenken wat de Heere Jezus voor ons aan het kruis gedaan heeft. Ieder die belijdenis van het geloof heeft gedaan mag deelnemen aan de viering. De week voorafgaande aan de avondmaalszondag is er een dienst waarin voorbereiding op de avondmaalsdienst plaatsvindt.

Doopdiensten

Ook de kleine kinderen mogen voluit tot de gemeente behoren. Daarom worden zij gedoopt. In de doop verbindt God op een zichtbare manier zijn Naam (Vader, Zoon en Heilige Geest) aan het leven van onze kinderen. Met ouders die hun kind willen laten dopen is van tevoren een gesprek waarin verder wordt doorgesproken over de betekenis van de doop en over het belang van een christelijke opvoeding.