Nieuws De Morgenster

Actueel nieuws is te vinden op Facebook.

2-6-2018

Gemeentedag

14-5-2018

Fietstocht

2-1-2016

Beleidsplan 2016-2020 vastgesteld

De wijkkerkenraad heeft in de vergadering van 9 december 2015 het Beleidsplan 2016-2020 vastgesteld. In de definitieve tekst zijn opmerkingen en suggesties, die tijdens de wijkavond zijn gemaakt en gedaan, zoveel als mogelijk verwerkt.
Het beleidsplan is te vinden op de ledenpagina.

 

1-1-2016

Inloggedeelte van de website geactiveerd

Met ingang van 2016 is het gedeelte van de website van onze Hervormde Gemeente, dat bestemd is voor leden, geactiveerd. In dit gedeelte zijn allerlei gegevens te vinden, waarbij niet alles voor iedereen toegankelijk is. Het is namelijk mogelijk om met behulp van een codering aan te geven of gegevens alleen voor de leden van de gemeente of voor een kerkenraad toegankelijk zijn.

Wilt u op de hoogte blijven van het gemeentelijk leven, naast de informatie, die wekelijks via het Kerkblad tot u komt, meld u zich dan aan om toegang te krijgen tot het ledengedeelte.