Pastoraat

Wat is pastoraat?

Pastoraat houdt in dat we als leden van de christelijke gemeente omzien naar elkaar en zorg hebben voor elkaar. Via het pastoraat willen we onze naasten liefhebben als onszelf.
We denken dan aan gemeenteleden en Waddinxveners die vragen, moeite of problemen  hebben met het geloof, ziekte, ouderdom, het leven of de dood, met andere mensen of die  in hun relatie of gezin problemen ervaren. Ook leven we met elkaar mee in blijde dingen.

Heb u pastorale hulp nodig?

Alle gemeenteleden kunnen via hun sectie-ouderling  een beroep doen op hulp van of via het pastorale team (zie ook onder bij psychopastorale begeleiding).  Neem contact op of laat iemand contact opnemen, blijf niet zitten of rondlopen met uw vragen, moeite of problemen. We helpen u graag! Alle contactgegevens van de ouderlingen staan op de pagina Kerkenraad.

Nieuw in onze gemeente?

Bent u nieuw in onze gemeente? Neem dan contact op met de predikant of de scriba. Zij helpen u graag verder.           

Huisbezoek                   

Kerkelijk huisbezoek is bedoeld om het contact te onderhouden en te versterken tussen u als gemeentelid en ‘de kerk’. Over het algemeen komen de sectieouderling (of bejaardenouderling) en een bezoekbroeder samen op bezoek. U wordt door hen benaderd voor een afspraak, u kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met uw ouderling.

Het bezoek is in het bijzonder bedoeld om ons via de open Bijbel te laten leiden bij levensvragen en in ons geestelijke leven.

Jeugdpastoraat

Een belangrijk middel om contact te houden met onze jongens en meisjes (in de leeftijd van 12 tot 18 jaar) is het jeugdpastoraat. De jeugdouderlingen houden persoonlijk contact met de jongeren. Zij bezoeken de jongeren ook in hun thuissituatie. Voor de meisjes is er een bezoekzuster toegevoegd aan dit team. Contactpersoon: Theo van Spanje (theo.van.spanje@hgpknwaddinxveen.nl)

Geboorte

Bij de geboorte van een kleine verzoeken wij de ouders om zelf de predikant te informeren. Hij zal dan een geboortebezoek brengen en samen met de ouders onze Heere danken voor het nieuwe leven. Daarbij kan de doop van de nieuwe wereldburger alvast ter sprake komen.

Huwelijk

Wanneer een aanstaand bruidspaar de datum van een huwelijk wil bepalen en het huwelijk kerkelijk wil laten bevestigen en inzegenen, is het wenselijk om ruim van tevoren contact  op te ne­men worden met onze wijkpredikant.

Ziekte en ziekenhuisopname

Bij (ernstige) ziekte, opname in het ziekenhuis of zorgcentrum is het van belang dat u of uw familie onze predikant daarvan in kennis stelt. Hij zal (na overleg met de sectieouderling) een bezoek afleggen.

Overlijden

Bij overlijden van een gemeentelid informeert de familie de sectieouderling of de scriba. De predikant die bijstand in het pastoraat verleent bezoekt zo spoedig mogelijk de familie. Daarna blijft hij contact houden met de familie, samen met de sectieouderling.

Psychopastorale begeleiding

In onze gemeente is een team van speciaal opgeleide vrijwilligers werkzaam.

Zij hebben daarvoor een opleiding psychopastorale begeleiding gevolgd, zijn benoemd door onze wijkkerkenraad en hebben geheimhoudingsplicht.

Deze begeleiding is een aanvulling op de normale pastorale of diaconale zorg.

Deze vrijwilligers geven ondersteuning in moeilijke situaties. Hierbij kunt u denken aan situaties die ontstaan zijn door verstoorde relaties, echtscheiding, problemen in het gezin, rouwverwerking, eenzaamheid of psychische problemen. Zo nodig verwijzen zij door naar professionele hulpverlening.

Wil u hiervan gebruik maken? Neem dan contact op met onze wijkpredikant of de sectieouderling.

Diaconie

In Deuteronomium 15 vers 11 lezen we: Want armen zullen binnen uw land nooit ontbreken. Daarom gebied ik u: U moet uw hand wijd opendoen voor uw broeder, de onderdrukte en de arme in uw land.

Waar de ouderling zorg draagt voor het geestelijk welzijn van de gemeente, draagt de diaken zorg in de ondersteuning door het verlenen van directe materiële en immateriële hulp aan mensen die deze hulp nodig hebben.          

Denk daarbij aan het vervoer van mensen die slecht ter been zijn (naar de kerkdiensten of naar een ziekenhuisbezoek) of hand- en spandiensten (voor kleine klusjes in huis). Contactpersoon: 
Pieter Blijleven (pieter.blijleven@hgpknwaddinxveen.nl)