Wijkactiviteiten

We willen alle dagen herkenbaar zijn als navolgers van Christus, we zijn niet alleen op zondag een gemeente. Daarom zijn er veel bijeenkomsten die gemeenteleden door de week in kleiner en groter verband bij elkaar brengen.

Kringen

 • Bijbelkringen

  In onze wijkgemeente nemen de Bijbelkringen een belangrijke en waardevolle plaats in. Het doel is om de persoonlijke relatie met God verder te ontwikkelen, ervaringen te delen, elkaar te bemoedigen en het onderlinge contact te versterken. De Bijbelkringen zijn belangrijke cellen in de gemeente; de kring helpt om een plekje te vinden binnen het geheel van onze gemeente. Wie een Bijbelkring zoekt, kan zich aansluiten bij een van de huiskringen, bij de open Bijbelkring voor alle leeftijden of bij de seniorenkring. De kringen bestaan uit 10 tot 15 personen en komen 8 tot 10 keer per seizoen bij elkaar. De huiskring komt bij elkaar bij een kringlid thuis, de open Bijbelkring en de seniorenkring komen bijeen in Het Anker. Per seizoen denken we na, geholpen door een studieboekje, over een onderwerp dat we ‘vertalen’ naar ons eigen, dagelijkse leven. 

   

 • Gebedskring

  Als broeders en zusters in Christus willen we samen biddend optrekken en elkaar gedenken en opdragen in het gebed. Die onderlinge betrokkenheid is het fundament onder de gebedskring in onze wijkgemeente. 

  Iedere veertien dagen komt de gebedskring bijeen in Het Anker en wordt er samen gebeden en gedankt voor bijvoorbeeld de predikanten en ambtsdragers, vreugde en nood in onze gemeente, kerkenwerk, sociale noden, de overheid, voor ons dorp. Maar ook voor onze vervolgde broeders en zusters wereldwijd.
  Wilt u meer weten over de gebedskring? Neem contact op met Cora van der Elst (c.elst@live.nl) .

 • Bezinningsbijeenkomst voor het Heilig Avondmaal
  In de week voor de avondmaalszondag houden we een bezinningsbijeenkomst, onder leiding van onze wijkpredikant. Naast de voorbereidingsdienst op zondag, bereiden we ons in deze bijeenkomst voor op de viering van het Heilig Avondmaal. We bespreken een bepaald aspect van het avondmaal, een gedeelte uit de preek van de voorbereidingsdienst of bepaalde vragen die leven rondom het avondmaal. De predikant houdt een korte meditatie en we zingen en bidden samen. 
  Wilt u meer weten?  Neem contact op met de predikant.

 • Moedergroepen
  Onze wijkgemeente heeft drie actieve moedergroepen. Een moedergroep is voor moeders die samen willen praten over de christelijke opvoeding van hun kind(-eren) en de onderlinge contacten willen versterken. We inspireren elkaar, delen ervaringen en helpen elkaar met opvoedtips.
      
  Per seizoen denken we, geholpen door een boekje, na over een onderwerp uit de geloofsopvoeding. Een paar voorbeelden: 
  •    hoe en wanneer ga je bidden met je kind(-eren)
  •    hoe geef je het goede voorbeeld
  •    welke impact hebben sommige Bijbelverhalen op je kind
  •    hoe besteed je aandacht aan de christelijke feestdagen
  •    wat doe je met  verschillen tussen man en vrouw in de opvoeding

  Een moedergroep bestaat uit ongeveer 10 moeders en komt per seizoen iedere maand bij elkaar, bij een van de deelnemers thuis. 
  Wilt u  meer weten? Neem dan contact op met Elzine van Meuwen (edenoudsten@hotmail.com).

   

Catechese en toerusting

Op de vraag wat het verschil is tussen leer en leer(leder), antwoordde de theoloog K.H. Miskotte: “De overeenkomst is nog makkelijker aan te geven dan het verschil, beide zijn nodig om stevig in je schoenen te staan".

Al van ouds was onderwijs in de Schrift en in het belijden van de kerk een kerntaak van de christelijke gemeente. Dat begint al bij de kinderen en de jongeren van de gemeente. Het is van onschatbare waarde dat zij onderwijs krijgen in de drie G's: geloof, gebod en gebed. Daarbij is de betrokkenheid van de ouders bij de catechese van hun kinderen zeer belangrijk. Daarom worden de ouders tijdens het seizoen uitgenodigd een catecheseavond bij te wonen.

 • Basiscatechese
  De basiscatechese is bedoeld voor kinderen van 10-12 jaar. Deze catechese is gemeentebreed en wordt gegeven door het team van de zondagschool op zondagmiddag om 14.30 uur in het Anker achter de Brugkerk (Na de zomer van 2017  verhuist de zondagschool naar het nieuwe jeugdonderkomen achter het kerkgebouw De Hoeksteen). Voor de kinderen van 4-10 is er de zondagschool en de nog jongere kinderen krijgen op een speelse wijze onderricht tijdens de kerkdienst in de oppas.
 • Follow Me
  Voor de  jongeren van 12 tot 16 jaar wordt catechisatie gegeven aan de hand van de Follow Me methode van de HGJB.  Deze catechisatie wordt gegeven gedurende de maanden oktober tot en met maart, plaats en aanvangstijden worden in het kerkblad gepubliceerd. 
 • Follow Me Next
  Follow Me Next is de naam van de catechese voor de jongeren van 17 jaar en ouder. De catechisatie wordt gegeven gedurende de maanden oktober tot en met maart. Plaats en aanvangstijden worden in het kerkblad gepubliceerd. 
 • Belijdeniscatechese
  Wie overweegt om in het openbaar, dat wil zeggen in een bijzondere kerkdienst, belijdenis van het geloof af te leggen, kan hier vooraf met de predikant over spreken. Als u dan besluit om deel te nemen aan de belijdeniscatechisatie, dan volgt u gedurende een aantal maanden, onder leiding van onze wijkpredikant, deze catechese. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze wijkpredikant.
 • Huwelijkscatechese
  Stellen met trouwplannen en recent getrouwde echtparen hebben de mogelijkheid om in een kleine groep huwelijkscatechese te volgen. In vier bijeenkomsten denken we met elkaar na over Gods bedoeling met het huwelijk, de betekenis van het huwelijk en het samen leven als echtpaar. 
  Ook organiseren we avonden voor echtparen die al langer getrouwd zijn, een soort voortgezette huwelijkscatechese. Informatie hierover verschijnt in het kerkblad.
  Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de predikant.
 • Doopcatechese
  Ouders die hun kind hebben laten dopen worden uitgenodigd voor de doopcatechese. In vier bijeenkomsten denken we met elkaar na over de betekenis van de doop in ons eigen leven en voor het leven van ons kind. Informatie hierover verschijnt in het kerkblad.

 

Jeugd en Jongeren

In de vier hervormde wijkgemeentes gezamenlijk  is een aantal clubs en jeugdverenigingen actief. Voor elke jongere is er wel een club. Voor meer informatie zie jeugdwerk.

 • Jongerenactiviteitencommissie
  Deze commissie organiseert diverse activiteiten voor de jongeren van onze wijk, variërend van een volleybalavond tot een gezellige bijeenkomst. Informatie bij de jeugdouderlingen. 
 • Zondagschool  
  Iedere zondagmiddag om 14.30 uur is er zondagschool voor de kinderen van 4-10 jaar in het Anker achter de Brugkerk (Na de zomer van 2017 verhuist de zondagschool naar het nieuwe jeugdonderkomen achter het kerkgebouw De Hoeksteen). Zie ook onder Basiscatechese.

Sociaal en Samenbindend

 • Koffieochtenden
  In de maanden oktober tot april is er op de tweede dinsdag van de maand een gezellige koffie-ochtend in het Anker, zowel voor gemeenteleden als andere buurtbewoners. Meestal wordt er een gedicht gelezen en zingen we met elkaar. Contactpersoon: mevr. Greet Stellaard, tel. 0182-612845.
 • Ankeravonden 
  Jonge gemeenteleden tussen de 20 en 35 jaar ontmoeten elkaar regelmatig op de Ankeravonden. Een gezellig en onderhoudend samenzijn waar je nieuwe mensen kunt ontmoeten en elkaar beter leert kennen. Informatie ontvang je van de jeugdouderlingen.
 • Gemeentedag
  Jaarlijks is er in mei of juni een gemeentedag waarop alle gemeenteleden elkaar ontmoeten en bezig zijn met sport en spel voor jong en oud. Het programma is heel gevarieerd. Plaats en datum worden in het kerkblad bekend gemaakt. Contactpersoon: Arnold Pijl (arnoldpijl@hotmail.com). 
 • Koffiedrinken na de dienst

  We weten dat velen op zondagmorgen bij familie koffie drinken. Maar er zijn ook gemeenteleden die dat niet hebben. En als gemeente zijn we toch ook broeders en zusters. Daarom willen we af en toe de tijd nemen om elkaar te ontmoeten en belangstelling voor elkaar te hebben.