Centrale gemeente

Collecten en Coronavirus

zondag, 5 april, 2020 - 09:30

Ook in de kerk hebben we maatregelen moeten treffen vanwege de verspreiding van het Corona-virus. Diensten gaan niet door of zijn verminderd toegankelijk. We zijn er dankbaar voor dat we met elkaar verbonden kunnen blijven met behulp van technische hulpmiddelen. Maar ook hier de oproep om aan elkaar te denken en elkaar en de kerk op de dragen in uw gebeden.

 

De maatregelen die worden genomen hebben natuurlijk ook invloed op de collecte-opbrengsten voor Diaconie en Kerkbeheer. De opbrengst van de collecten is mede nodig om behoeftigen financieel te ondersteunen en de kosten voor Pastoraat en Onderhoud te betalen. De afgelopen zondagen hebben we, begrijpelijk, een sterke daling in de opbrengsten voor Diaconie en Kerkbeheer gezien.

 

Diaconie en Kerkbeheer hopen dat u mee wilt blijven helpen om de inkomsten op peil te houden. Dit kan op verschillende manieren.

 

Leg wekelijks, bij iedere dienst, apart wat normaal in de collectezak gaat. Spaar dit op, zodat het op een later moment alsnog geschonken kan worden.
Maak uw bijdrage over naar de bankrekeningen van Diaconie (NL71RABO0366811940) of Kerkbeheer (NL74RABO0366866400). Wilt u daarbij duidelijk het doel vermelden in de omschrijving? Bijvoorbeeld ‘collecte SCH’ of ‘collecte Pastoraat en eredienst’. U kunt ervoor kiezen om ineens een bedrag over te maken, of wekelijks per zondag.
In wijk Zuid kunt u gebruik maken van de chrch-app.


De komende weken is het collecte-rooster als volgt:

5-4: 1. Diaconie (IZB, Dabar), 2. Pastoraat en 3. Onderhoud

Het rooster voor het 2e kwartaal 2020 vindt u HIER.