College van kerkrentmeesters

Wat is de rol van de kerkrentmeesters:

De Algemene Kerkenraad heeft de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard conform de Kerkorde toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters.

De Hervormde Gemeente te Waddinxveen in de Protestantse Kerk in Nederland heeft rechtspersoonlijkheid en wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris van het College van Kerkrentmeesters tezamen.

Het College van Kerkrentmeesters heeft de volgende taken waarbij het uitgangspunt is dat gewerkt wordt binnen de grenzen van het  door de Algemene Kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de vastgestelde begroting: 

 1. Het meewerken aan de totstandkoming van
  a.  Het beleidsplan
  b.  De begroting
  c.  De jaarrekening
 2. De zorg voor de geldwerving
 3. De zorg voor de beschikbaarheid van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente
 4. Het beheren van de goederen van de gemeente
 5. Het verzorgen van het personeelsbeleid
 6. De zorg voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die bij de gemeente werkzaam zijn
 7. Het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat bij de gemeente werkzaam is
 8. Het bijhouden van de registers van de gemeente
 9. Het beheer van de kerkelijke archieven
 10. Het beheer van verzekeringspolissen

Per wijkgemeente is er een wijkraad van kerkrentmeesters, bestaande uit drie ouderlingen-kerkrentmeester en een kerkrentmeester niet ouderling zijnde. De wijkraden tezamen vormen het College van Kerkrentmeesters.