Rommelmarkt

TERUGBLIK ROMMELMARKT 2022

Zo fijn dat er weer een rommelmarkt mogelijk was! Dat was aan zowel medewerkers als bezoekers goed te merken. Iedereen had er weer zin in. Een geweldig goede sfeer en fijne contacten de hele dag door. Dat resulteerde in een prachtige opbrengst van € 30.150,--. Uitschieters waren kleding, elektra, speelgoed, curiosa en kruidenierswaren. We kunnen dit jaar dus weer veel jeugd- en evangelisatiewerk in binnen- en buitenland steunen. Hulde aan alle coördinatoren en iedereen die ons dingen schonk of belangeloos hielp om deze dag tot zo’n groot succes te maken. Bovenal dank aan onze Schepper. Vanaf september kunnen weer spullen gebracht worden. U wordt daarover in het kerkblad nader geïnformeerd.

De rommelmarktcommissie.