Jeugdwerk

Het werk onder de kinderen en de jeugd is de verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad. In elke wijkgemeente is een Werkgroep Jeugdwerk. Daarnaast is er voor de gehele gemeente een wijkoverstijgend Platform Jeugdwerk, waar de coördinatie van al het jeugdwerk plaatsvindt.