Nieuws Centrale gemeente

3-1-2019

Actie Kerkbalans 2019

PDF-pictogram Flyer actie Kerkbalans 2019

10-2-2018

Kerkbalans opbrengst

De actie Kerkbalans ligt weer achter ons. Veel vrijwilligers zijn de gemeente langs gegaan en hebben brieven rondgebracht en antwoordformulieren opgehaald. Op woensdag 7 februari is alles bij elkaar gebracht en daarna de toezeggingen geteld. Met blijdschap kunnen we u meedelen dat de actie Kerkbalans dit jaar het mooie bedrag van € 353.000 heeft opgebracht. Dit is € 4.000 meer dan vorig jaar is toegezegd, en komt overeen met een stijging van 1%. In het kader van het kader van het definitieve besluit rond ‘Toerusten voor Morgen’ van eind 2017 hoopten we een stijging van 2% te kunnen realiseren. Wilt u de gemeente ook financieel blijven steunen? We zouden zeer verheugd zijn als het laatste gedeelte ook nog toegezegd wordt.

Nu willen we u ook oproepen om de toegezegde bedragen ook (spoedig) over te maken. Elk jaar moet het Kerkelijk Bureau een heel aantal herinneringen sturen. Wilt u meehelpen dat dat dit jaar niet nodig zal zijn? Als het antwoordformulier onverhoopt nog niet is opgehaald, kunt u deze via de collectezakken retourneren. Mocht u in het geheel geen brief hebben gekregen, dan kunt u maandelijks of eenmalig uw bijdrage storten op de rekeningnummers die in het colofon vermeld staan.

18-9-2017

AAC-actie 2017

Deze week ontvangt u weer de jaarlijkse enveloppe van de AAC-actie. Hierin vindt u de projectkrant 2017.

Doet u ook weer mee?

De kerk vraagt onderhoud

Jeugdwerk zoekt investeerders

Evangelisatie zoekt uitbreiding

 

Draag jij ook je steentje bij?

NL81 INGB 0005 0385 85 

10-12-2016

Start bouw jeugdonderkomen

Afgelopen zaterdag 10 december 2016 is de 1e paal geslagen van het nieuwe Jeugdonderkomen. Voor onze Hervormde Gemeente is dit een zeer belangrijke stap op weg naar een nieuw centraal gebouw voor onze jeugd. Nadat kinderen de paal hadden geverfd mochten ze op de heimachine naast de machinist komen staan en werd de 1e paal vakkundig in de grond geslagen.

Als algemene kerkenraad en kerkrentmeesters zijn wij blij dat wij als vier wijkgemeenten samen achter het jeugdwerk staan. Een centraal jeugdonderkomen biedt onze jeugd de mogelijkheid voor ontmoeting over wijkgrenzen heen. In de planning is voorzien dat in januari de echte bouwactiviteiten van start gaan. Eind mei/begin juni is naar verwachting het jeugdonderkomen klaar. Daarna wordt het gebouw ingericht zodat het na de zomer van 2017 klaar is voor gebruik. In de komende periode houden wij u graag op de hoogte van de bouwactiviteiten.

Wij zijn ook te vinden op Facebook.

2-1-2016

Inloggedeelte van de website geactiveerd

Met ingang van 2016 is het gedeelte van de website van onze Hervormde Gemeente, dat bestemd is voor leden, geactiveerd. In dit gedeelte zijn allerlei gegevens te vinden, waarbij niet alles voor iedereen toegankelijk is. Het is namelijk mogelijk om met behulp van een codering aan te geven of gegevens alleen voor de leden van de gemeente of voor een kerkenraad toegankelijk zijn.

Wilt u op de hoogte blijven van het gemeentelijk leven, naast de informatie, die wekelijks via het Kerkblad tot u komt, meld u zich dan aan om toegang te krijgen tot het ledengedeelte.