Collectebonnen

Binnen onze gemeente gaat er bij de collecten tijdens de zondagse erediensten veel contact geld om. Voor uw gemak wijzen wij u graag op de mogelijkheid voor het gebruik van collectebonnen. Giften in contant geld kunt u namelijk niet aftrekken voor de fiscus wat bij het gebruik van collectebonnen wel mogelijk is. Daarnaast is er een voordeel omdat het niet meer nodig is om wekelijks muntgeld te verzamelen. Als u gebruik maakt van collectebonnen dan wordt het bedrag in mindering gebracht op uw belastbaar inkomen. Het fiscale voordeel kunt u ten gunste laten komen van de kerkelijke gemeente. Hierdoor verbetert onze financiële huishouding en maakt u eenvoudig gebruik van de fiscale regelgeving (onze gemeente is een zogeheten ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling). Het minimale belastingvoordeel bedraagt ongeveer 30%: bij een gift van € 1,42 is het voordeel € 0,42. Als er gebruik wordt gemaakt van collectebonnen betekent dit bij een bedrag van € 100.000, dat er binnen onze gemeente € 42.000 aan extra gelden binnen kunnen komen. Het is belangrijk te weten dat de fiscus een drempel hanteert.

Collectebonnen kunt u eenvoudig bestellen door geld over te maken op rekening: NL74 RABO 0366 866400 ten name van Kerkbeheer Hervormde Gemeente Waddinxveen. Wanneer u aangeeft 'Collectebonnen' 50 x bedrag, en uw adres' dan worden de bonnen gemakkelijk bij u thuis bezorgd.

De collectebonnen zijn in de volgende coupures te bestellen: 50 x € 0,55; 50 x € 0,75; 50 x € 1,00; 50 x € 1, 50; 50 x € 2,50; 20 x € 5. Wanneer u gebruik maakt van collectebonnen dan helpt u de financiële positie van onze gemeente te versterken. Van harte bij u aanbevolen!