College van diakenen

Dienen is onze missie. Gods rijk wordt niet gebouwd door macht, maar door liefde. Dienen is een erezaak. Het is een weg van navolging. Een daad die voortkomt uit dankbaarheid, uit het doen van de geboden, zoals God deze heeft gegeven in de samenleving voor mensen in de knel. We hebben in het diaconaat de Bijbelse opdracht om uiteindelijk daar aanwezig te zijn en te blijven waar andere vormen van zorg- en hulpverlening zich hebben teruggetrokken.  Elk gemeentelid heeft een diaconale roeping om te dienen.

De diaconie vindt het belangrijk en roept iedereen daartoe op zich niet af te vragen wat je allemaal moet doen, maar wat je per dag kan en mag doen. Dit houdt concreet in, dat wij als diaconie zoeken naar oplossingen voor omstandigheden in de samenleving, die knelsituaties veroorzaken. Dit kan direct als naaste of door in overleg met organen van de burgerlijke overheid of met behulp van professionele zorg- en hulpverlening te zoeken naar oplossingen. Helpt u mee?