Kerkblad

Samen met de Hervormde Gemeente te Benthuizen verschijnt wekelijks een informatieblad voor de leden van beide gemeenten. In vakantieperiodes verschijnt het blad minder frequent. 

Wanneer je ook het kerkblad wilt lezen, kun je contact opnemen met Elma van Es voor het aangaan van een abonnement. Zij is per email te bereiken via het e-mailadres: elmavanes83@gmail.com. Telefonisch is zij bereikbaar via het nummer  0182-619840. Bij Elma van Es kunnen abonnees ook adreswijzigingen doorgeven of het opzeggen van een abonnement.

 

Eindredacteur, aanspreekpunt redactie en advertenties: 

P. Westeneng

tel. 0182-615284

e-mail: redactiekerkblad@hgpknwaddinxveen.nl

 

Inleveren kopij:

Donderdag vóór de verschijningsweek uiterlijk 18.00 uur. 

Kopij voor algemene berichten: via het e-mailadres. Handgeschreven kopij: contact P. Westeneng of (wijk)predikant

Kopij voor plaatsing onder wijkgemeente: bij de predikant van de wijkgemeente