Archief

In het Anker achter de Brugkerk bevindt zich het archief van de Hervormde Gemeente. In het archief bevinden zich stukken vanaf de periode dat de Reformatie zijn invloed deed gelden (1572). Zie hiervoor ook Omme ’t woort Gods, Kerkhistorie van Waddinxveen van 1233-1657 door C. Neven (1978 - Kerkvoogdij Hervormde Gemeente te Waddinxveen in samenwerking met Repro-Holland, Alphen aan den Rijn).

En in het archief van onze Hervormde Gemeente zijn allerlei belangrijke stukken opgenomen, zoals bijvoorbeeld de notulen van vergaderingen, financiële jaarverslagen en dergelijke.
Om het archief compleet te maken en te houden is het noodzakelijk dat stukken worden aangeleverd, waarbij de archivarissen afhankelijk zijn van de leden van de gemeente.

Oproep
Als u in het bezit bent van materiaal, waarvan u vermoedt dat dit in het archief thuishoort, wilt u dan contact opnemen met een van de archivarissen?