Hıristyanlarin ibadeti

1. Vaiz şöyle dua eder
Yeri göğü yaratan RAB'bin adı yardımcımızdır. Sevgin sonsuzdur, ya RAB, Ele aldığın işi bırakma! (Mezmurlar 124:8, 138:8)

Ondan sonra vaiz sonra elini kaldırıp cemaate Tanrı’nın ismiyle selam verir.
Babamız Tanrı’nın ve Rabbimiz İsa Mesih’in lütfu ve esenliği, Kutsal Ruh’un beraberliğinde hepinizle beraber olsun. Amin.
Ya da:
Var olan, var olmuş ve var olacak olandan, O'nun tahtının önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler arasından ilk doğan, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Amin.
(Esinleme 1:4)

2. Hep beraber bir ilahi söyleriz.

3. Vaiz Kutsal Kitap’tan On Buyruk okur (Tanrı 3400 sene önce Israil halkıyla bir ahit yapıp onlara bu yasayı verdi. Mısırdan Çıkış 20:1-17 bölümünde bulabilirsiniz).
Tanrı şöyle konuştu: "Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın Yahve benim.
1. "Benden başka tanrın olmayacak.
2. "Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrı'yım. Benden nefret edenin babasının işlediği günahın hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm.
3. "Tanrın Yahve'nin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü Yahve, adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır.
4. "Şabat Günü'nü kutsal sayarak anımsa. Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ama yedinci gün bana, Tanrın RAB'be Şabat Günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancı hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü ben, RAB yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu yüzden Şabat Günü'nü kutsadım ve kutsal kıldım.
5. "Annene, babana saygı göstereceksin ki, Tanrın RAB'bin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun.
6. "Adam öldürmeyeceksin.
7. "Zina etmeyeceksin.
8. "Çalmayacaksın.
9. "Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.
10. "Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin."

Bundan sonra vaiz Rab İsa Mesih’in bu yasa hakkında neler söylediğini Kutsal Kitap’tan okur (Markos 12:29-31):
En önemlisi şudur: `Dinle, ey İsrail! Tanrımız olan Rab tek Rab'dir. Tanrın olan Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle sev.' İkincisi de şudur: `Komşunu kendin gibi sev.' Bunlardan daha büyük buyruk yoktur.

4. Tanrı’nın yasasına cevap olarak bir ilahi söyleriz.

5. Vaiz Tanrı’dan merhamet ve toplantı süresince bizimle beraber olmasını diler. Ayrıca Kutsal Kitap’ın okuyabiliriz. Vaiz okuduğu bölüm hakkında vaaz verecektir.

6. Vaiz Kutsal Kitap’tan bir bölüm okur. Biz de getirdiğimiz Kutsal Kitap’tan okuyabiliriz. Vaiz okuduğu bölüm hakkında vaaz verecektir.

7. Bir ilahi daha söyleriz.

8. Vaiz vaaz verir. Yani, okuduğumuz bölüm bizim için bu günlerde ne demek olduğunu açıklar.

9. Duyduğumuz vaaze cevap olarak bir ilahi söyleriz.

10. Bird aha Tanrı’ya dua edip bizi, hasta olanları ve zor durumda olanları bereketlemesini dileriz.

11. Son olarak bir ilahi söyleriz.

12. Vaiz ellerini uzatıp bize Tanrı’nın bereketini diler:
Rab İsa Mesih’in lütfu, Baba Tanrı’nın sevgisi ve Kutsal Ruh’un paysaşlığı hepinizle birlikte olsun. Amin (2 Korintliler 13 :13).

Veya:

RAB sizi kutsasın ve korusun; RAB aydın yüzünü size göstersin ve size lütfetsin; RAB yüzünü size çevirsin ve size esenlik versin. (Çölde Sayım 6 :24-25).

-------------------------------

Akşam ibadetinde genelde yasanın yerine şahadet okur. Dünyanın her tarafında hıristiyanlar inançlarını bu eski sözlerle dile getirirler.
Bazen vaiz şahadeti okumadan önce şunu söyler:

Herkes kendi yüreğinde de benimle beraber şunu söylesin.
Yani, herkes yüreğinde bunlara inandığını söylesin:
1. Ben, yeri ve göğü yaratan herşeye kadir, baba Tanrı’ya inanırım.
2. Ve efendimiz olan, onun biricik oğlu* İsa'ya inanırım.
3. Kutsal Ruh'tan gebe kalınana inanırım ve bakire Meryem'den doğana inanırım.
4. Onun Pontus Pilatus'tan zulüm gördüğüne, çarmıha gerildiğine, öldüğüne, ölüler diyarına (cehennemlere) indiğine.
5. Üçüncü gün tekrar canlandığına inanırım.
6. Göklere çıkıp, kadir olan baba Tanrı'nın sağına oturduğuna.
7. Oradan gelip ölüleri ve dirileri hesaba çekeceğine inanırım.
8. Kutsal Ruh'a inanırım. 9- Bir Mukaddes kiliseye, azizlerin cemaatine inanırım.
10. Günahların affedileceğine inanırım.
11. Vücudun tekrar canlanacağına inanırım.
12. Ebedî hayata inanırım.

Sahadet okunduktan sonrabir ilahi söyleriz.

* Biricikoğul insanlar arasında olduğu gibi fiziksel anlama gelmez.

                                                                                                                                                                                                                          © E&M Amersfoort